Asiguram servicii de contabilitate primara si financiara pentru persoane juridice (societati comerciale, asociatii etc), profesii liberale (cabinete medicale individuale, cabinete de avocatura etc) si alte categorii de entitati economice (PFA, II, IF etc). Printre serviciile pe care le putem oferi, enumeram urmatoarele:


  • Intocmirea tuturor registrelor contabile obligatorii
  • Intocmirea si transmiterea declaratiilor fiscale
  • Intocmirea si transmiterea Registrului General de Evidenta al Salariatilor
  • Intocmirea balantei lunare
  • Concilierea soldurilor de clienti si furnizori
  • Intocmirea situatiilor financiare anuale (bilant) si a contului de profit si pierdere
  • Cosultanta fiscala si financiara

URL Counter